Ohjeet ja kirjalistat

Ohjeet, kirjalistat ja tilaus

Lue ja tulosta lukudiplomin ohjeet, lukulistat ja lukudiplomin tilauslomake.

Ohje alakouluille alakoulu

Ohje yläkouluille yläkoulu

Kirjalista alakouluille luokka-asteittain

Kirjalista yläkouluille yläkouluille

Lukudiplomitilaus lukudiplomitilaus