Lukemisen seuranta ja diplomien tilaaminen

Kun kirjat on luettu!

Kun oppilas on lukenut oman luokkatasonsa kirjat, hän on oikeutettu saamaan lukudiplomin. Lukudiplomit toimitetaan koululle opettajan ilmoittamien tietojen perusteella. Lukudiplomin ulkoasun on suunnitellut kuvittaja Markus Majaluoma. Diplomit voi jakaa luokan tai koulun yhteisessä tilaisuudessa tai lukuvuositodistusten yhteydessä.

Miten lukeminen kontrolloidaan?

a) Lukuharrastusta koskevat tutkimukset osoittavat, että mukavinta lapsista on keskustella ikätovereidensa kanssa lukemastaan. Yhtenä vaihtoehtona voisikin pitää erilaisia luokassa järjestettäviä kirjallisuuskeskusteluja.

b) Mukava suoritustapa voisi olla myös kirjeenvaihto lukijan ja opettajan tai jonkun muun henkilön kanssa. Kirjeenvaihtokavereita voidaan järjestää myös Väinö Riikkilä Seuran puolesta. (Yhteys Juli Aerilaan).

c) Pienten lukijoiden kohdalla mukavia tapoja kertoa luetusta ovat varmasti erilaisen kaaviokuvat, juonipolut, henkilösuhdekaviot, sarjakuvat ja mandalat.

d) Opettaja voi tietysti myös itse ideoida sopivan kontrollointitavan.

e) Kannattaa myös muistaa, että toisinaan saattaa olla tarpeetonta kontrolloida luettua erikseen, jos oppilaat esim. lukevat teoksia oppitunneilla.

LUKUDIPLOMITILAUKSET JA TIMATTIJUHLATIEDUSTELUT

Kootkaa koko koulun tilaus yhteen ja lähettäkää huhkikuun lopussa Outille. Diplomit toimitetaan kouluille. Opettaja välittää Timanttijuhlakutsut ko oppilaillle.

Outi Uola outi.uola@gmail.com

Pirjo Jokela pirjo.jokela@rauma.fi