Yleistä

Väinö Riikkilä Seura ry on kehittänyt yhteistyössä Rauman kaupungin koulutoimen ja kirjasto-kulttuuritoimen kanssa Rauman koululaisille lukudiplomin. Lukudiplomin on tarkoitus kannustaa lasta lukemaan ja löytämään kiinnostavia kirjoja. Opetuslautakunta suosittaa lukudiplomitoimintaan osallistumista.

Peräkkäisiä luokka-asteita (1.-2.lk, 3.-4.-lk ja 5.-6.-lk) varten on valittu omat kirjat, joita oppilas lukuvuoden aikana lukee kotona tai koulussa. Kirjat oppilas hankkii itse tai kodin avustuksella kirjastosta tai muualta. Kirjalistat on laadittu yhteistyössä Rauman kaupunginkirjaston kanssa. Listat löytyvät myös kirjaston kotisivuilta.

Lukudiplomin suorittaakseen ei tarvitse ilmoittautua ja osallistua voi luokkana tai kouluna. Lukudiplomia voi suorittaa myös perheet tai yksittäiset oppilaat.

Lukudiplomin voi suorittaa kolmessa eri laajuudessa:

KULTAINEN DIPLOMI

HOPEINEN DIPLOMI

PRONSSINEN DIPLOMI

Mistä saa lisätietoja?

Jos haluat lisätietoja lukudiplomista, voit ottaa yhteyttä:

Juli Aerila
juli-anna.aerila(a)utu.fi

Outi Uola, Kourujärven kirjasto
outi.uola(a)rauma.fi