Lukukerho

Lukukerhojen ohjeiden avulla voit pitää lukukerhon myös muiden kirjojen pohjalta, mutta nämä ohjeet on suunniteltu erityisesti Gartzia -Eloonjäänyt -teoksen ympärille. Kirja luetaan kuuden lukukerhokokoontumisen aikana.

Lukukerhotoiminta jakaantuu 3 osaan: teoksen lukeminen, kertaaminen ja työstäminen.

1. Teoksen lukeminen

Lukukerhoissa kirjaa luetaan myös kerhotunneilla. Kotona lukeminen voi olla lapsille hankalaa, sillä muuta tekemistä on paljon, lukemisen rutineeja ei välttämättä ole ja kaikissa perheissä ei ehditä kannustaa lasta lukemaan.

Lukeminen kannattaa toteuttaa niin, että se on mukavaa kaikille. Suosittelemme lukupiirejä, jossa 4 – 6 hengen ryhmissä luetaan kirjaa vuorotellen ääneen. Porukassa lukeminen on monista mukavaa ja ääneenlukeminen tukee erityisesti heikkoja lukijoita.

Muita vaihtoehtoja on opettajan ääneenlukeminen tai esimerkiksi kuorolukeminen niin, että samalla kuunnellaan äänikirjaa tai jääkiekkoilan lukemista. Näin kuunteleminen tukee omaa lukemista. You Tubesta löytyy kahdeksan jääkiekkoilijan lukemaa katkelmaa. Voitkin jakaa lukemisen niiden mukaan. Videoita voidaan kuunnella kerhoissa tai voit toisinaan antaa jonkin videon kuunneltavaksi/luettavaksi kotonakin. Siihenkin voi tueksi miettiä vaikka lukemista vanhemmille tai oman lukemisen kuvaamista tai äänittämistä mallin mukaan.

Muistathan, että vaikeat sanat kannattaa käydä yhdessä läpi etukäteen. Vaikeiden sanojen selityksiä löytyy kirjan sivujen alalaidoista. Ne kannattaa tarkistaa ennen lukemista. Muista myös, että lukustrategia tarkoittaa yksinkertaisimmillaan sitä, että luettuun liittyy aina jokin tehtävä ja että tehtävä annetaan ennen luettua.

Kerhossa lukemisen voi toteuttaa myös lukuteatterina. Siihen ohjeet löytyvät materiaalipankista.

2. Luetun kertaaminen

Lukukerho kannattaa aloittaa aina aikaisemman luetun kertaamisella. Näin kaikki pääsevät mukaan kirjan maailmaan ja voivat saada kirjan juonesta kiinni vaikka vielä puolessa välissä kirjaa.

Kertaamiseen kannattaa miettiä toimintaa ja visuaalista muistin tukemista. Aikaisemmasta luetusta voidaan tehdä vaikka still-kuvia ryhmissä, voidaan tehdä sarjakuvaa, maalata tai toteuttaa vaikka animaatiota (StopMotion, Toontastic, SockPuppet). Monet IPadin ilmaiset applikaatiot sopivat näiden tuotosten tallentamiseen (ShowMe, BookCreator jne.). Tietysti voidaan tehdä vaikka PowerPoint, Sawy tai ottaa vain valokuvia. Tärkeää on toimia yhdessä ja pyrkiä siihen, että kertaaminen on mukavaa, kiinnostavaa eikä kuulustelunomaista.

Lukukerholaisten tuotokset on hyvä tallentaa. Lisäksi kannattaa varmistaa, että joko niistä tai jostakin yhteisestä tuotoksesta muodostuu luokan seinälle tai muualle jonkinlainen juonipolku, josta voi aina tarkistaa tapahtumia ja vaikka henkilöiden nimiä.

3. Luetun työstäminen

Lukukokemuksen jakaminen on tärkeää lukuinnostuksen herättämisessä. On mukava keskustella luetun herättämistä ajatuksista. Lisäksi erityisesti pojille saattaa olla tärkeää saada mahdollisimman nopeasti vastaus itseä askarruttaviin kysymyksiin.

Joillekin lukukokemuksen kuvaaminen voi olla vaikeaa. Siitä syystä luetun käsittelyyn kannattaa liittää jotakin luovaa toimintaa, joiden pohjalta lukukokemuksesta voi keskustella ja jakaa. Hyviä tehtäviä ovat esimerksi ennakointikertomus (keksitään erilaisia jatkoja tekstille, joka on luettu), muunnetun tekstilajin tekeminen (vaikka Ilta-Sanomien lööppi luetun tapahtumista, kirje jollekin teoksen henkilöiden läheiselle, tekstin kirjoittaminen jonkin toisen henkilön näkökulmista ja vaikka käsitekartan tekeminen. Kaikki nämä harjoitukset voi toteuttaa kirjoittamisen lisäksi myös näyttelemällä, piirtämällä tai tekemällä elokuvan/elokuvatrailerin esimerkiksi IMovie-ohjelmalla.

Muistathan, että tuotoksista keskustellaan siitä näkökulmasta, mitä ne kertovat lukijan lukukokemuksesta ja tekstin tulkinnasta. Niitä ei esimerkiksi arvioida taitavuuden tai esteettisyyden näkökulmasta. Ainakaan pääasiallisesti.

Koska kirja perustuu todellisiin tapahtumapaikkoihin ja -tapahtumiin, kannattaa luetun työstämisen yhdeydessä katsoa myös faktoja ja tehdä niistä vaikka pienoistutkielmia.

Yksi vaihtoehto on toteuttaa luetun työstäminen työpisteinä niin, että oppilaat toteuttavat pienryhmissä vuorollaan aina jonkin tehtävätyypin, joka jaetaan (työpisteitä voisi olla vaikka faktojen selvittäminen, muunnetun tekstilajin kirjoittaminen, jokin draamallinen juttu ja jokin kuvallinen juttu).

SEURAAVASSA VIELÄ MALLI LUKUKERHON (kaksi oppituntia) ETENEMISESTÄ

20 min aikaisemman kertaaminen

20 min lukeminen (videot 5 min, jos Gartzia-lukukerho)

20 min tehtävät

30 min tehtävien purku

VINKKEJÄ TEHTÄVIKSI Gartzia-LUKUKERHOISSA (tehtävät tehdään ryhmissä). Tehtävistä saa ideoita myös muiden kirjojen pohjalta pidettäviin lukukerhoihin.

Faktatehtäviä

1. Selvitä, mitä ovat baskit.

2. Selvitä, mitä tapahtui 1600-luvun Euroopassa

3.  Laadi lyhyt selostus tai kuvasarja valaanpyynnistä.

4. Tutki lähteiden avulla, mihin kaikkeen valasta on aikoinaan käytetty.

5. Laske matka, jonka valaanpyyntialus purjehti.

6. Etsi tietoa valaista.

Muunnetun tekstilajin tehtäviä (tehtävät suunniteltu niin, että ne sopivat mihin lukuun tahansa)

1. Kirjoita Gartzian puolesta kirje baskimaahan jääneille tynnyrintekijöille.

2. Tee uutinen lööppeineen Islannissa riehuneesta hirmumyrskystä (miesten voimainkoitoksesta, ensimmäisestä valaasta jne.)

3. Valitse jokin islantilaisista henkilöistä ja kirjoittakaa kohtaus uudestaan henkilön näkökulmasta.

4. Kirjoita haastattelu, jossa Gartzia kuvaa elämäntilannettaan.

5. Tee runo tähän saakka luetusta. Kokeile esittää se räppinä.

6. Kirjoittakaa tähän mennessä luetulle jatko.

Draamalliset tehtävät

1. Tee näytelmä nyt luetusta luvusta.

2. Tee äänimaisema/pantomiimi nyt luetusta luvusta.

3. Tee näytelmä siitä, mitä ennen luettua on tapahtunut. Käytä mielikuvitusta.

4. Väittele (Gartzia pelastuu, valaita saa pyytää, islantilaiset huijaavat kaupankäynnissä)

5. Esittäkää luvun vuorokeskustelu SockPuppet -applikaation avulla.

6. Laadi uutislähetys luetun pohjalta.

Kuvalliset ja muut taidelähtöiset tehtävät

1. Piirrä luettuun liittyviä esineitä ja pyydä muita arvaamaan, mistä on kyse.

2. Tee lehtikuva kuvateksteineen luetusta.

3. Tee sarjakuva tapahtumista jonkin henkilön näkökulmasta.

4. Valitse internetistä teokseen sopivia kuvia ja laadi niiden pohjalta kuvasarja.

5. Pohtikaa Gartzian tunnelmia luetussa. Tehkää näistä ajatuksista ja tunnelmista piirros.

6. Piirrä tai rakenna historiallisesti paikkaansa pitävä valaanpyyntialus.