Lukudiplomi

Pertsa ja Kilu -lukudiplomi

Mikä on lukudiplomi?

Väinö Riikkilä Seura ry on kehittänyt yhteistyössä Rauman kaupungin koulutoimen ja kirjasto-kulttuuritoimen kanssa Rauman koululaisille lukudiplomin. Lukudiplomin on tarkoitus kannustaa lasta lukemaan ja löytämään kiinnostavia kirjoja. Opetustoimen lautakunta suosittaa lukudiplomitoimintaan osallistumista.

Jokaista luokka-astetta (1.-6. lk.) varten on valittu omat kirjat, jotka oppilas lukuvuoden aikana lukee kotona tai koulussa. Kirjat oppilas hankkii itse tai kodin avustuksella kirjastosta tai muualta. Kirjalistat on laadittu yhteistyössä Rauman kaupunginkirjaston kanssa. Listat löytyvät myöhemmin myös kirjaston kotisivuilta. Diplomin suorittaminen ei ole pakollista, mutta suotavaa!!!

Lukudiplomin voi suorittaa kolmessa eri laajuudessa:

KULTAINEN DIPLOMI

HOPEINEN DIPLOMI

PRONSSINEN DIPLOMI

Kullakin luokka-asteella ovat omat sääntönsä siitä, montako kirjaa mihinkin laajuuteen on luettava. Oppilas voi suorittaa vain oman luokka-asteensa diplomin.

Näiden lisäksi kaikilla luokilla on mahdollisuus anoa erityisdiplomi, TIMANTTIDIPLOMI, erityisen ansioituneelle lukijalle.

Kun kirjat on luettu!

Kun oppilas on lukenut oman luokkatasonsa kirjat, hän on oikeutettu saamaan lukudiplomin. Lukudiplomit toimitetaan koululle ilmoittautumisten perusteella. Lukudiplomin ulkoasun on suunnitellut kuvittaja Markus Majaluoma. Diplomit voi jakaa vaikkapa luokan tai koulun yhteisessä tilaisuudessa.

Miten lukeminen kontrolloidaan?

a) Lukuharrastusta koskevat tutkimukset osoittavat, että mukavinta lapsista on keskustella ikätovereidensa kanssa lukemastaan. Yhtenä vaihtoehtona voisikin pitää erilaisia luokassa järjestettäviä kirjallisuuskeskusteluja.

b) Mukava suoritustapa voisi olla myös kirjeenvaihto lukijan ja opettajan tai jonkun muun henkilön kanssa. Kirjeenvaihtokavereita voidaan järjestää myös Väinö Riikkilä Seuran puolesta. (Yhteys Juli Aerilaan).

c) Väinö Riikkilä Seura ry toimittaa koululle valmiita monistepohjia luetun suorittamista varten.

d) Pienten lukijoiden kohdalla mukavia tapoja kertoa luetusta ovat varmasti erilaisen kaaviokuvat, juonipolut, henkilösuhdekaviot, sarjakuvat ja mandalat.

e) Opettaja voi tietysti myös itse ideoida sopivan kontrollointitavan.

f) Kannattaa myös muistaa, että toisinaan saattaa olla tarpeetonta kontrolloida luettua erikseen, jos oppilaat esim. lukevat teoksia oppitunneilla.

Mistä saa lisätietoja?

Jos haluat lisätietoja lukudiplomista, voit ottaa yhteyttä:

Juli Aerila
juli-anna.aerila(a)utu.fi

Outi Uola, Kourujärven kirjasto
outi.uola(a)rauma.fi

Miten ilmoittaudutaan?

Diplomien toimittamista varten ilmoittaudutaan em. henkilöille.
Mukaan voi lähteä yksittäinen luokka tai koko koulu.

Lukemisen iloa!!!

Väinö Riikkilä Seura ry

Harri Laiho
Juli Aerila
Outi Uola

Luokkakohtaiset kirjalistat

Timanttidiplomin saaneet 2017